top of page

Річні завдання на 2022-2023 навчальний рік:

1.      Продовжити системну та послідовну роботу з патріотичного виховання дошкільни-ків через розширення, уточнення, накопичення словникового запасу, комплексу

знань про найближче оточення (3 рік).

2.       З метою збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров'я дошкільників   сприяти зниженню рівня стресу та емоційного навантаження,  дотримання здорово-го способу життя шляхом впровадження в освітній процес "Казкової фізкультури" Миколи Єфименка (2 рік).

bottom of page