top of page

Річні завдання на 2023-2024 навчальний рік:

1. Продовжувати впроваджувати в практику роботи елементи програми "Казкової фізкультури" М.Єфименка як шлях оволодіння основними руховими режимами відповідно до вікових можливостей та особливостей індивідуального розвитку (3 рік).

2. З метою формування мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку розпочати роботу з розвитку зв'язного мовлення, формуючи навички діалогу шляхом використання дидактичних ігор, інноваційних методів навчання та підвищення рівня культури українського мовлення  (4 рік).

3. Сприяти збереженню та зміцненню ментального здоров'я учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану (2 рік)

bottom of page