top of page

Пріоритетними напрямами діяльності

дошкільного навчального закладу є:

 

 

  •  Формувати у дошкільників мовленнєву компетенцію у процесі освітньої та повсякденної діяльності.

 

  • Продовжувати роботу з  формування патріотичної свідомість шляхом участі дітей дошкільного віку в проектній діяльності

 

  • Удосконалити роботу зі збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітейшляхом впровадження в освітнійпроцес сучасних оздоровчих технологій.

 

 

Головним пріоритетом у практиці роботи ЗДО на сучасному етапі є співпраця з родинами вихованців. Педагогічний колектив сприяє підвищенню педагогічної та психологічної компетентності батьків, залучає їх до активної участі у роботі закладу та групи, покращенню розвивального та ігрового середовища.

bottom of page