top of page

Правове виховання

1303195722_prevyuprava.jpg

 

«Перш ніж дитина осмислить усю глибину тієї істини, що вона – громадянин своєї країни, і це покладає на неї великі обов’язки, вона має навчитись платити добром за добро,творити своїми силами щастя і радість іншим людям»

В.О.Сухомлинський

Основними завданнями з правового виховання у дошкільному навчальному закладі вважаємо:

 • створення умов для формування у дітей правової компетентності;

 • ознайомлення з соціально-правовими нормами і правилами поведінки у формі, що відповідає віку;

 • формування у дітей: соціальної відповідальності, здібностей розуміти і оцінювати свою поведінку і вчинки оточуючих людей, навичок спілкування в різних ситуаціях з орієнтацією на ненасильницьку модель поведінки;

 • виховання у дітей шанобливого і терпимого ставлення до людей незалежно від їх походження, расової та національної належності, мови, статі, віку, особистісного та поведінкового своєрідності, в тому числі зовнішнього вигляду і фізичних вад;

 • сприяння процесу формування у дітей: почуття власної гідності, своєї думки і навичок його вираження, умінь конструктивного вирішення конфліктів і суперечок; виховання поваги до гідності і думки іншої людини;

 • створення в дошкільному навчальному закладі правового простору і умов для підвищення кваліфікації вихователів у сфері правового виховання;

 • підвищення рівня правової культури педагогічного складу дошкільного освітнього закладу та батьків дітей, які відвідують дитячий сад;

 • створення умов для організації взаємодії сім'ї та дошкільного навчального закладу з питань правового виховання та залучення батьків у правовиховний процес;

 • підвищення рівня соціально-правової захищеності дітей як в дошкільному навчальному закладі, так і в сім'ї;

 • формування у батьків розуміння відповідальності сім'ї за дитину, за дотримання його прав, необхідності створення в родині взаємин, заснованих на розумінні, турботі, ненасильницьких способи спілкування;

 • надання необхідної допомоги сім'ям у здійсненні правовиховної діяльності.

 

Права дитини згідно з Конвенцією

1. Всі діти рівні у правах.
2. Всі діти мають право на любов та піклування з боку батьків та держави.
3. Право на навчання.
4. Право на життя та медичне обслуговування
5. Право на гру, розваги, відпочинок
6. Право на інформацію
7. Право висловити власну думку (якщо це не загрожує безпеці держави або не порушує інших прав людей)
8. Дитина не повинна бути примушена до тяжкої праці.
9. Дитина не повинна бути скривджена та зневажені.
10. Дитина не повинна бути жертвою насильства та війни.
11. Право на якісне харчування
12. Діти, позбавлені сім'я, охороняються та опікуються державою.
bottom of page