top of page

Заклад дошкільної освіти № 282 «Олеся» проводить прийом дітей в групи раннього та дошкільного віку. Для оформлення дитини необхідно мати направлення Територіального відділу освіти Хортицького району.

Прийомний день понеділок з 10-12: четвер з 14-17

Прийом дітей до закладу дошкільної освіти здійснює керівник ЗДО на підставі:

- направлення ТВО;

-заяви батьків або осіб, які їх замінюють;

-копія свідоцтва про народження (згідно з оригіналом);

-копія пільгового посвідчення (за наявністю)

- медична довідка про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти; довідка дільничого лікаря про епідеміологічне оточнення;

 

 

Групи у ЗДО комплектуються за віковими ознаками. За дитиною зберігається місце у ЗДО державної та комунальної форм власності у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній оздоровчий період (75 днів).

 
Відрахування дитини з закладу дошкільної освіти здійснюється:

за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють;

•на підставі медичного висновку про стан здоров'я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу;

• у разі несплати без поважних причин батьками або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом двох місяців.

Адміністрація дошкільного навчального закладу письмово повідомляє батьків або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини не менш як за 10 календарних днів.

 
Для зарахування дитини до ЗДО №282 необхідно подати наступні документи:

1. Заява батьків або осіб, які їх замінюють що до влаштування дитини до дитячого закладу.

2. Медична довідка про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати заклад дошкільної освіти; довідка дільничого лікаря про епідеміологічне оточнення.

3.Ксерокопія свідоцтва про народження дитини.

4.При наявності пільг - документи, що їх підтверджують.

5. Направлення ТВО.

6. Копія картки профілактичних щеплень, форма №063/о (згідно з оригіналом)

Держава гарантує надання пільг при влаштуванні дітей  у заклади дошкільної освіти:

 

1. Дітям батьків, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (позачергово).

Згідно з п.17 статті 20 та п. 2  статті 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

 

2. Діти, які проживають на території обслуговування державного (комунального) закладу дошкільної освіти (в разі її встановлення його засновником (засновниками) (першочергово).

Згідно постанови КМУ від 12.03.2003 р. № 305 (в редакції постанови КМУ від 27.01.2021 р. № 86) 

 

3. Діти, які є рідними (усиновленими) братами та/або сестрами дітей, які вже здобувають дошкільну освіту в такому закладі дошкільної освіти (першочергово).

Згідно постанови КМУ від 12.03.2003 р. № 305 (в редакції постанови КМУ від 27.01.2021 р. № 86) 

 

4. Діти, які є дітьми працівників такого закладу дошкільної освіти (першочергово).

Згідно постанови КМУ від 12.03.2003 р. № 305 (в редакції постанови КМУ від 27.01.2021 р. № 86) 

 

5. Діти, які належать до категорії дітей з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями (першочергово).

Згідно постанови КМУ від 12.03.2003 р. № 305 (в редакції постанови КМУ від 27.01.2021 р. № 86) 

 

6. Діти, які належать до категорії дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які влаштовані під опіку, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, патронатну сім’ю, а також усиновлених дітей (першочергово).

Згідно постанови КМУ від 12.03.2003 р. № 305 (в редакції постанови КМУ від 27.01.2021 р. № 86) 

 

7. Діти, які перебувають у складних життєвих обставинах та на обліку в службах у справах дітей (першочергово).

Згідно постанови КМУ від 12.03.2003 р. № 305 (в редакції постанови КМУ від 27.01.2021 р. № 86) 

 

8. Діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів (першочергово). 

Згідно постанови КМУ від 12.03.2003 р. № 305 (в редакції постанови КМУ від 27.01.2021 р. № 86) 

 

9. Діти, які мають право на першочергове зарахування до закладів освіти відповідно до закону. Дітям військовослужбовців, які мають право на першочергове зарахування до закладів освіти відповідно до п. 4  статті 13 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (першочергово). 

Згідно постанови КМУ від 12.03.2003 р. № 305 (в редакції постанови КМУ від 27.01.2021 р. № 86) 

bottom of page