top of page

Подивіться зі своєю дитиною, аби легко запам'ятати правила повдінки в укритті!

Інтернет-ресурси на допомогу: дистанційне спілкування вихователя з батьками дошкільників

unnamed-1.jpg

   Звертаючися до статті 8 Закону України «Про дошкільну освіту» про роль сім’ї у дошкільній освіті, слід зазначити, що
  1. Сім’я зобов’язана сприяти здобуттю дитиною освіти у дошкільних та інших навчальних закладах або забезпечити дошкільну освіту в сім’ї відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.
  2. Відвідування дитиною закладу дошкільної освіти не звільняє сім’ю від обов’язку виховувати, розвивати і навчати її в родинному колі.
  3. Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров’я, людської гідності».
  Отже, батьки, як суб’єкти освітнього процесу, несуть відповідальність за здобуття дошкільної освіти власною дитиною.
  Звичайно, обмінюватися інформацією з батьками найзручніше в Інтернеті. У пригоді стануть сторінки сайтів закладів дошкільної освіти, електронне листування, онлайн-спілкування у закритій групі в соціальних мережах тощо. Така взаємодія з батьками дає змогу бути їм безпосередніми учасниками освітньо-виховного процесу , яий здійснюється з малюками в дошкільному закладі, співпрацювати з вихователем в наданні дитині знань, умінь і навичок.
  Батьки повинні усвідомлювати , що у дитячому садку зростаюча особистість установлює систематичні зв’язки з дорослими і однолітками за межами своєї сім’ї, залучається до різних видів діяльності, оволодіває системою загальнолюдських цінностей.
   То як доцільніше організувати цю роботу дистанційно?
   Інструментами спілкування при дистанційному навчанні можуть бути:
Сайт навчального закладу – некомерційний інтернет-ресурс . Призначений для представлення інтересів навчального закладу у глобальній мережі, отримання доступу користувачів інтернету до інформаційних та наукових ресурсів, розвитку зв’язків з іншими організаціями, встановлення персональних контактів, а також для отримання оперативної інформації всіма учасниками освітнього процесу. Сайт є одним із інструментів забезпечення освітньої, просвітницької діяльності ДНЗ і є публічним органом інформації, доступ до якої відкритий для всіх бажаючих.
   Електронна пошта – це стандартний сервіс Інтернету, що забезпечує передавання повідомлень, як у формі звичайних текстів, які в інших формах (програмах, графіці, звуках, відео) у відкритому чи зашифрованому вигляді.

   Чат – спілкування користувачів мережі в режимі реального часу, засіб оперативного спілкування людей через Інтернет. Є кілька різновидів чатів: текстовий, голосовий, аудіо-, відеочат. Найбільш поширений текстовий чат. Голосовий чат дозволяє спілкуватися за допомогою голосу, що під час за дистанційною формою є важливим моментом

   Відеоконференція – це конференція реального часу в on-line режимі. Вона проводиться у визначений день і в призначений час. Для якісного проведення відеоконференції необхідна її чітка підготовка: створення програм, своєчасна інформація на сайті і розсилка за списком. Відеоконференція – один із сучасних способів зв’язку, що дозволяє проводити заняття у «віддалених групах», коли вихованці та вихователь знаходяться на відстані.   Отже, обговорення відбувається у режимі реального часу. Вихователь і діти можуть бачити один одного.

Соціальні мережі Facebook, додатки Telegram, Messtnger та Viber дозволяють створювати закриті та відкриті канали, групи, чати, обговорення тем, завдань, проблем, інформації.

   Наразі вже багато закладів дошкільної освіти впроваджують дистанційне навчання, де робота здійснюється таким чином:

  Найпоширенішою практикою є створення в соціальної мережі Viber групи для батьків та надання рекомендацій щодо здійснення освітньої роботи за окремими темами (фото-, аудіо-, відео-, письмово тощо) та отримання фотозвітів. Проте Катерина Крутій , доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і початкової та дошкільної освіти зазначає, що «…не маючи професійно захищених систем передачі фото, не треба вимагати від батьків їх надсилати. Це можливо, якщо є письмова домовленість між батьками і закладом дошкільної освіти. Але перед тим, як просити батьків надіслати фото виконаної роботи, слід самій собі відповісти на запитання: «А навіщо мені ці фото? Що я хочу для себе з’ясувати? Яка подальша доля цих світлин?». Якщо є чітка відповідь, можливо і є сенс отримати фото. Але це не може бути постійним фактом».
Вихователь інформує батьків про події в житті групи, розміщує навчальний матеріал, обговорює різноманітні питання.
  Завданням педагога стає необхідність отримати підтримку батьків. Для цього необхідно створити комфортні умови і для них. Необхідно продумати роботу так, щоб батьків зацікавила інформація, яка їм надається, щоб у них було бажання і можливість бути активним учасником онлайн спілкування. Звичайно, вихователь повинен володіти комунікативною культурою.
  Основою комунікативної культури є товариськість — стійке прагнення до контактів з людьми, уміння швидко їх встановлювати. Наявність у педагога товариськості є показником високого комуні¬кативного потенціалу.
  Товариськість як якість особистості передбачає:
- комунікабельність як здатність відчувати задоволення від процесу спілкування;
- емпатію як здатність до співчуття, співпереживання;
- ідентифікацію як уміння ставити себе на місце іншої лю¬дини, відчувати себе у її світі.
  Отже, залучившися підтримкою та повагою з боку батьків, зробивши їх безпосередніми учасниками освітньо-виховного процесу , вихователь може вдало здійснювати дистанційну роботу щодо організації освітньо-виховного процесу з дітьми.

   Використана література:
Закону України «Про дошкільну освіту»
К Крутій. Матеріал підготовлено для круглого столу “Проблеми дистанційної освіти дошкільнят”, “Дошкільне виховання”. 2020. №5)
Шевченко Л.О. « Педагогічне спілкування з батьками»
http://dnz1.kupyansk.info/info/page/3681

Матеріали дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ)
Поради від МОН для педагогів і батьків: «Сучасне дошкілля під крилами захисту»
Платформа розвитку дошкільнят "НУМО"
Фізична безпека дітей під час війни
bottom of page