top of page

Аналітична довідка щодо стану організації харчування

дітей у ЗДО №282 за 2021 рік

 

       Організація харчування дітей в ЗДО №282 здійснювалась відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» від 22 листопада 2004 року № 1591, Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2005 року № 242/329, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільному навчальному закладі, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17 квітня 2006 року № 298/221, листа Міністерства освіти і науки України № 1/9-323 «Про виконання норм харчування у дошкільних навчальних закладах» від 19.05.2008 р., наказу департаменту освіти і науки Запорізької міської ради від 04.12.2020 №344р «Про організацію харчування дітей у комунальних закладах дошкільної освіти та у дошкільних підрозділах закладів загальної середньої освіти м. Запоріжжя у 2021 році» та інших нормативних документів з цього питання.

       З метою підвищення якості організації харчування в ЗДО у 2021 календарному році адміністрацією проводилась планова робота в здійсненні якої пріоритетними завданнями стали:

- ефективний контроль за виконанням вимог законодавчих і нормативних актів з організації харчування;

- реалізація організаційно-управлінських заходів, направлених на ефективне функціонування системи комплексного управління  щодо організації харчування в ЗДО;

- реалізація Плану системи НАССР.

         У 2021 році було видано накази з різних питань з організації харчування:    № 03р від 04.01.2021 «Про звільнення від плати за харчування дітей у ЗДО у 2021 році»,  № 04р від 04.01.2021 «Про організацію харчування дітей у ЗДО №282 у 2021 році»,  №05р від 04.01.2021 р. «Про створення комісії з бракеражу продуктів харчування і продовольчої сировини на 2021 рік», №06р від 04.01.2021 р. «Про створення комісії з  контролю за виконанням постачальниками умов Договору про закупівлю товарів (продуктів харчування і продовольчої сировини) на 2021 рік», №07р від 04.01.2021 р. «Про створення комісії з громадського контролю за станом харчування дітей у закладі дошкільної освіти на 2021 рік», №08р від 04.01.2021 р. «Про створення постійно діючої комісії для зняття залишків продуктів харчування», 01.04.2021 р. №43р «Про аналіз харчування за 1 квартал»,  №70р від 02.07.2021 «Про аналіз харчування за 2 квартал 2021 року» тощо. Всі накази виконуються згідно визначених термінів.

       Згідно наказам впродовж 2021 року працювали комісії.

Комісія громадського контролю за станом харчування дітей в ЗДО  здійснювала перевірки відповідно до складеного плану роботи. Грубих порушень комісія не виявила, про це свідчать акти, які надавалися директору (акти 20.01.2021 р. №01, 02.02.2021 р. №02, 16.03.2021 р. № 03, 08.04.2021 р. №04, 25.05.2021 р. №05,  10.08.2021 р. №06, 13.09.2021 р. № 07,   18.10.2021 № 08, 12.11.2021 р. №09, 22.12.2021 р №10. Відсутність суттєвих порушень свідчить про систематичний та дієвий контроль з боку комісії за  якістю харчування здобувачів освіти.     

         Членами комісії  з контролю за виконанням постачальником умов Договору здійснювалася перевірка завозу продуктів впродовж 2021 року. Про це складено акти  №01 від 12.01.2021 р., №02 від 13.01.2021 р., №03 від 17.02.2021 р., №04 від 25.03.2021 р., №05 від 08.04.2021 р., №06 від 16.08.2021 р., № 07 від 08.09.2021 р., № 08 від 04.10.2021 р., № 09 від 15.10.2021 р., №10 від 13.12.2021 р. За актом №02 від 13.01.2021 було направлено претензійний лист до постачальника ТОВ «ДРІМТАЙМ» щодо невиконання заявки на молоко; за актами №04 від 25.03.2021, №05 від 08.04.2021 було направлено претензійний лист до постачальника ТОВ «БРІК-3» щодо невиконання заявки на постачання томатної пасти. Інших порушень не було виявлено.

         Комісія з бракеражу продуктів харчування та продовольчої сировини склала акт  №01 від 12.01.2021 та направила претензійний лист до постачальника ТОВ «ДРІМТАЙМ» щодо  постачання неякісного продукту (молоко згорнулося при кип’ятінні, присутній сторонній запах).

         Виходячи з вище зазначеного можна зробити висновок, що комірник  Жанна Чернявська  впродовж року відповідально відносилася до своїх посадових обов'язків, ретельно стежила за якістю та безпечністю продуктів харчування, які надходили до ЗДО. Також не було порушень щодо строків реалізації та зберігання продуктів харчування та продовольчої сировини.         

        Згідно плану навчання персоналу, який задіяний в організації харчування дітей в закладі освіти, з метою запобігання кишковим інфекціям та харчовим отруєнням здійснюється навчання сестрою медичною старшою працівників харчоблоку, помічників вихователів із відміткою в журналі навчання щодо гігієнічних вимог до виробництва та обігу харчових продуктів: 05.01.2021, 12.01.2021,  02.02.2021 р., 12.02.2021 р., 10.03.2021 р., 15.03.2021 р., 09.04.2021, 22.04.2021, 06.05.2021, 09.06.2021 р.,  23.06.2021 р., 12.08.2021 р., 26.08.2021, 23.09.2021 р., 28.09.2021, 12.10.2021р., 28.10.2021р., 04.11.2021р., 19.11.2021р., 08.12.2021р., 15.12.2021 р.

       Питання щодо забезпечення повноцінного, безпечного та якісного харчування дітей у ЗДО розглядалися на нарадах при директорі ( протоколи № 01 від 08.02.2021,  №03 від 05.04.2021, №04 від 07.04.2021 р., №07 від 19.05.2021,   №08 від 30.06.2021, №10 від 01.09.2021, №12 від 05.11.2021),       виробничій нараді (02.02.2021 протокол №03),  на засіданні Ради ЗДО (протокол № 01 від 12.10.2021 р.).

        Погодження орієнтовного перспективного двотижневого меню з Головним управлінням Держпродспоживслужби в Запорізькій області здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства.

         

        Згідно циклограми оперативного контролю директором закладу здійснюється щоденно  контроль за санітарним станом харчоблоку та групових приміщень, за станом кухонного інвентарю, умовами зберігання та термінами реалізації продуктів, що швидко псуються, за закладкою основних продуктів харчування, правильною їх кулінарною обробкою, правильністю виходу страв і смаковими якостями готової їжі тощо.

        Сестрою медичною старшою Галиною Зеленською  та комірником Жанною Чернявською  контролюється якість, безпечність та наявність асортименту продуктів. Систематично проводиться контроль за прийняттям від постачальників продуктів харчування і продовольчої сировини гарантованої якості з супровідними документами, які свідчать про їх походження та якість (накладні, сертифікати відповідності, висновки санітарно-епідеміологічної експертизи). Вчасно, один раз на тиждень надаються  заявки до постачальників. В коморі ЗДО забезпечені санітарно-гігієнічні умови, продуктів з простроченим строком реалізації немає. Товарне сусідство в холодильниках витримується.

         З метою попередження кишково-шлункових захворювань та харчових отруєнь серед дітей, здійснюється суворий контроль за умовами та термінами зберігання продуктів, здійснюється їх облік у Книзі складського обліку. Дотримуються вимоги санітарного законодавства щодо строків реалізації продуктів і технології приготування їжі. Регулярно проводиться зняття проб їжі, зберігаються добові проби.

         Журнали бракеражу сирої та готової продукції ведуться регулярно. В журналах заповнюються всі графи, строки реалізації продуктів тощо.

        Харчоблок ЗДО забезпечено кваліфікованими кадрами відповідно до штатного розкладу: шеф-кухар 5 розряду Артеменко Ніна., кухарі 4 розряду Макаренко Наталія,  Одинець Алла.  На підставі примірного двотижневого меню, погодженого  управлінням  Держпродспоживслужби  м. Запоріжжя, щодня сестрою медичною старшою Зеленською Галиною спільно із шеф-кухарем Артеменко Ніною, комірником Чернявською Жанною складались меню-розклад на наступний день. При цьому працівники користувалися картотекою страв, затвердженою директором ЗДО.

          Проби готових страв знімались вчасно (за 30 хв. до видачі їжі на групи) сестрою медичною старшою, а у її відсутності вихователем-методистом Алдошиною Надією, яка була призначена наказом № 04р від 04.01.2021 «Про організацію харчування дітей у ЗДО №282 у 2021 році» відповідальною за зняття проби під час відсутності сестри медичної старшої. Результати зняття проб готових страв своєчасно вносились до Журналу бракеражу готової продукції. Випадків недотримання кухарями технології приготування страв протягом року не зафіксовано.

         Кухарями Одинець Аллою, Макаренко Наталією своєчасно відбирались добові проби у присутності сестри медичної старшої в об’ємі порції для дітей другої молодшої групи  та зберігались на харчоблоці у холодильнику одну добу.

        У ЗДО видача готових страв на групи здійснювалася лише після зняття проби сестрою медичною старшою та відповідно до часу, визначеного графіком видачі їжі. Помічники вихователів отримували їжу у промаркованому посуді з кришками та спецодязі.

       Для контролю виконання затвердженого набору продуктів сестрою медичною старшою Зеленською Галиною вівся журнал обліку виконання норм харчування,  підраховувалися норми виконання продуктового набору  за 10 днів. Аналіз норм харчування за 2021 рік показав, що перевищення виконання норм харчування немає.

Назва продуктів      Ясла (%)     Сад (%)

Молоко                       85               90

Масло вершкове       100             100

Сир твердий              53                72

Сир кисломолочний  83                97

Яйця                          100             100

Риба                           90                87

М’ясо                          93                92

Фрукти свіжі               71                59

Овочі різні                 72                 85

Картопля                   94                95

Соки                           84                84

Олія                           100              96

Цукор                         100             100

Усього:                       87                89

  

        Показники вартості  харчування за 2021 рік за період  01.01.2021-31.05.2021 та 01.09.2021-31.12.2021 складають: ясла –  32 грн. 95 коп., сад – 50 грн. 39 коп. За 2021 рік  перевиконані показники вартості харчування у яслах на 11 коп.,  у садку – на 21 коп. В оздоровчий період 01.06.2021-31.08.2021    показники вартості  харчування складають: ясла –  36 грн. 37 коп., сад – 55 грн. 33 коп. Перевиконані показники вартості харчування у яслах – на  25  коп.,   у садку – на 13 коп.

        Причиною такого дисбалансу в харчуванні та перевиконання показників фактичної  вартості харчування є не систематичне відвідування дітьми ЗДО, що ускладнювало реалізацію запланованих продуктів харчування та регулювання ціни харчування дітей за день.

         Відповідно до розподілу обов’язків та вимог документацію з організації харчування ведуть сестра медична старша, комірник. Вся документація з організації харчування відповідає вимогам Інструкції, порушень щодо її оформлення протягом року не зафіксовано. Контроль за веденням документації здійснюється директором ЗДО.

      Велика увага з боку працівників ЗДО  приділяється вихованню культурно-гігієнічних навичок у дітей  під час вживання їжі. За кожною дитиною у групі закріплено постійне місце за столом, розмір столів та стільців відповідають зросту дитини. Перед кожним прийомом їжі стіл сервірують згідно з меню.

         Для правильної організації харчування проводиться консультативна робота з персоналом та батьками. Для батьків кожного дня вихователі вивішують денне меню, розроблено консультації щодо організації режиму харчування вдома, збалансованого харчування тощо. У всіх групах закладу дошкільної освіти є папки  з матеріалами для батьків по темі «Харчування дошкільника», матеріал в яких постійно оновлюється.

З персоналом сестра медична старша  проводить практичні заняття щодо дотримання вимог  «Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах».

         Форми прищеплення культури харчування в дитячому садку різноманітні. Однією з них є чергування. В групах молодшого, середнього та старшого дошкільного віку є куточки чергових, в яких в наявності одяг для чергування.   Чергувати діти починають з молодшого дошкільного віку, у другому півріччі.

          На сайті ЗДО https://olesyadnz282.wixsite.com/zp-ua є сторінка «Організація харчування» на якій батьки можуть ознайомитись із нормативною документацією щодо організації харчування дошкільників,  меню, порадами та консультаціями.

         Вихователем-методистом Надією Алдошиною здійснювалось періодичне спостереження та аналіз стану формування культурно-гігієнічних навичок у дошкільників під час миття рук, прийому їжі, роздягання та одягання дітей. За результатами були надані доповідні записки з рекомендаціями щодо усунення недоліків в роботі вихователів. Вони були розглянуті на виробничих нарадах, педгодинах. Слід відмітити, що всі зауваження були взяті до уваги та надалі виконувалися.

Виконання постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР)  здійснюється директором та сестрою медичною старшою  із занесенням даних контролю до відповідних документів   (Журналів по НАССР, протоколів, карток контролю, карток обліку корегувальних дій, чек-листів). Щоденно велися: чек-листи генерального прибирання всіх цехів харчоблоку, комори та овочесховища; чек-лист видачі готових страв, чек-лист температурного режиму, чек-лист показників гігрометру  тощо.

        На підставі вивчення  аналізу стану роботи щодо організації харчування в ЗДО, можна зробити висновок, що питанню забезпечення повноцінного, безпечного та якісного харчування  в ЗДО приділяється належна увага з боку адміністрації. Та незважаючи на певні позитивні зміни  по забезпеченню якісної роботи з організації харчування,  все ж таки  норми харчування та показник фактичної вартості харчування на 100% не виконані.

        Шляхами вирішення цієї проблеми вважаємо:

-      посилення контролю з боку адміністрації щодо організації харчування в ЗДО;

-      здійснення моніторингу згідно Плану НАССР;

-    посилення контролю за формуванням культурно-гігієнічних навичок у дітей під час прийому їжі;

-   посилення інформаційно-роз'яснювальної роботи з  батьками щодо раціону продуктів, на які не виконано норми в ЗДО;

- підвищення рівня відповідальності  працівників за виконання своїх посадових обов'язків;

- включення до річного плану роботи заходів, спрямованих на підвищення   педагогічної компетентності молодих та малодосвідчених спеціалістів щодо питання організації харчування дітей;

- контролю та удосконалення методичної роботи з  питання організації харчування дітей;

- розгляд  на педагогічних радах, виробничих нарадах питання про стан  організації харчування та планування додаткових заходів щодо його покращення.

 

bottom of page